GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

Feste som en gekko
og automatiserer mer

Gekko-griperen bruker millioner av mikro-skalerte fibrillære stilker som fester seg til en overflate ved hjelp av kraftige van der Waals-krefter — på samme måte som gekkoer klatrer. Inspirert av naturen gjør gekkoen det mulig å feste og løfte alle slags flate og glatte overflater uten komprimert luft eller ekstern strømtilførsel, ved å bruke enkel gripeteknologi til plukk- og plasseringsformål. Siden gekkoen løfter uten komprimert luft eller annen ekstern strøm, får du en mer effektiv og kostnadseffektiv løsning.