RG2-FT Gripper

RG2-FT

RG2-FT – smart griper med F/T-føler, EN HJELPENDE HÅND MED BERØRINGSSANS

  • Nøyaktig føling forbedrer produksjonskvaliteten ved å redusere feilraten med så mye som 60 % ved skjøre plukk- og plasseringsprosess 
  • Enkel programmering av føling gjør at roboten fungerer som operatørens tredje arm, med menneskelignende avlevering av deler.
  • Evnen til å automatisere innsettingsoppgaver som ikke var mulig tidligere, kan redusere driftskostnadene med 40 %. 

RG2-FT er en avansert griper med tillagt føling og intelligens, som kan styre roboten (på UR) og i seg selv oppnå det som operatøren ønsket å gjøre, selv når de nøyaktige parameterne ikke kan programmeres på forhånd. Dette muliggjør genuint samarbeid med menneskelige operatører, og støtter dem slik en medarbeider ville gjort.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools