DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER

Mer kraft for dobbelt så mye arbeid!

  • Dual Gripper øker syklustiden og kan forbedre produktiviteten med 50 % eller mer. 
  • Økt produktivitet gir raskere inntjening, med avkastning på investeringen så tidlig som innen 3 måneder. 

Den nye Dual Quick Changer gjør at du kan bruke våre endeverktøy sammen i én enkel syklus. Med denne innovative løsningen kan du bruke to RG2-gripere eller en RG6-griper med en VG10 – det er helt opp til deg. Du kan raskt og sømløst veksle mellom våre verktøy for å utnytte robotene dine maksimalt med Dual Quick Changer.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools