DUAL GRIPPER

DUAL GRIPPER

DOBBELTGRIPER

Både RG2 og RG6 fås konfigurert som dobbeltgripere. Dette gjør at to gripere kan installeres på den samme robotarmen, uten ekstra kabelopplegg. De to griperne fungerer som uavhengige gripere.

Den doble konfigurasjonen gjør at robotarmen kan utføre mer kompliserte oppgaver mens produktiviteten økes betraktelig, simpelthen fordi den er i stand til å håndtere flere objekter samtidig. Den lar også brukeren tilpasse konfigurasjonen til bruksområdet, heller enn tidkrevende endringer på bruksområdet for å legge til rette for automatisering.