HEX FORCE/TORQUE SENSOR

Hexforce

HEX KRAFT-/MOMENTSENSOR MED 6 AKSER

OnRobots 6-aksede kraft- og momentfølere gir 6 graders kraft- og momentmåling. Våre følere er utformet for å passe til de fleste gjeldende industrirobotarmer. Integrasjon med forskjellige tilgjengelige grensesnitt er enkelt. Vanlige bruksområder er kraftstyringsenheter, innlæringsaktiviteter og krasjregistrering, men følerne kan brukes sammen med endeeffektorer for slipe-, polerings-, eller avgradingsverktøy.

Modeller som er tilgjengelig nå:

HEX-E /høy presisjon
HEX-H /lav deformasjon