DUAL GRIPPER

DUAL GRIPPER

İKİLİ TUTUCU

Hem RG2 hem de RG6’nın İkili Tutucu konfigürasyonu bulunmaktadır. Bu sayede iki tutucu, herhangi bir ilave kablo olmadan aynı robot koluna monte edilebilmektedir. İki tutucu, birbirinden bağımsız tutucular olarak çalışır.

Bu ikili konfigürasyon robot kolunun daha karmaşık görevleri gerçekleştirmesini sağlarken, aynı zamanda bir seferde birden çok nesneyi kaldırabilmesiyle verimliliği dikkat çekici biçimde artırır. Ayrıca, uygulamalarda otomasyon için uzun zaman alan değişiklikler gerektirmeden, kullanıcının konfigürasyonu uygulamaya adapte edebilmesini sağlar.