DUAL GRIPPER

DUAL GRIPPER

PODWÓJNY CHWYTAK

Zarówno chwytak RG2, jak i chwytak RG6 są dostępne w konfiguracji podwójnego chwytaka. Dzięki temu na tym samym ramieniu robota można zamontować dwa chwytaki bez dodatkowych kabli. Oba chwytaki pracują jako niezależne chwytaki.

Podwójna konfiguracja umożliwia ramieniu robota wykonywanie bardziej złożonych zadań przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności, po prostu dzięki możliwości obsługi większej liczby obiektów jednocześnie. Umożliwia to również użytkownikowi dostosowanie konfiguracji do zastosowania, bez konieczności wprowadzania czasochłonnych zmian w aplikacji w celu dostosowania jej do automatyzacji.